URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 5/2023

25. 5. 2023 Stanka L. (Kabinet županje) 343
Odlok o dopolnitvi Odloka o prenosu dela premoženja Mestne občine Ptuj v upravljanje četrtnim skupnostim (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 5/2023)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.04.2023
Začetek veljavnosti: 09.06.2023
Konec veljavnosti: 23.01.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Premoženje občine
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih organizacij v Mestni občini Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 5/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.05.2023
Začetek veljavnosti: 26.05.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo