Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2024 - 2028)
 • član, Alen Iljevec
 • član, mag. Oton Mlakar
 • članica, Danijela Močnik
 • član, Dušan Fric
 • član, mag. Aleksander Lubej
 • Predsednik, Franc Kozel
 • Član, Janez Rožmarin
 • Članica, Mateja Simonič
 • Člani, Peter Bezjak
 • Član, Robert Brkić
 • Član, Janez Strelec
 • Član, Marjan Pšajd
 • Član, Peter Mladen Mesarič