Varnostni sosvet

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Nuška GAJŠEK, županja Mestne občine Ptuj
 • Mag. Aleksander LUBEJ, načelnik Policijske postaje Ptuj
 • Barbara GAČNIK, ČS Center
 • Boris MIOČINOVIĆ, ČS Ljudski vrt
 • Mag. Alen HODNIK, ČS Panorama
 • Boštjan PROSENJAK, ČS Jezero
 • Darko KOS, ČS Breg - Turnišče
 • Miran BRUMEC, ČS Grajena
 • Janko ČEH, ČS Rogoznica
 • Branko STRELEC, ČS SPuhlja
 • Alenka KORPAR, predstojnica Skupne občinske uprave
 • Tanja SREČKOVIČ BOLŠEC, direktorica Javnega zavoda za mladino, šport in turizem Ptuj
 • Mag. Valerija ILEŠIČ TOŠ, pomočnica direktorja Centra za socialno delo Spodnje Podravje, Enota Ptuj
 • Primož KOROŠAK, predstavnik službe za zaščito in reševanje MO Ptuj
 • Mag. Edi KOZEL, predstavnik Mestne občine Ptuj – koordinator sosveta
 • Franc KOZEL, predsednik Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu
 • Polonca ŠKERGET, predstavnica Mladinskega sveta Mestne občine Ptuj
 • Renata ŠTOPFER, predstavnica ARS VITAE, društva za razvoj in izvajanje programov pomoči