URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2024

20. 6. 2024 Stanka L. (Kabinet županje) 156
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.06.2024
Začetek veljavnosti: 21.06.2024
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Malo gospodarstvo
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.06.2024
Začetek veljavnosti: 21.06.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o imenovanju predsednika in članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.06.2024
Začetek veljavnosti: 17.06.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mladika (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.06.2024
Začetek veljavnosti: 17.06.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.06.2024
Začetek veljavnosti: 17.06.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Gledališča in muzeji
Sklep o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju nove članice Uredništva medija Ptujčan (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.06.2024
Začetek veljavnosti: 17.06.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo