URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 3/2023

23. 3. 2023 Stanka L. (Kabinet županje) 477
Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti poslovodnega organa za opravljanje tekočih poslov javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 3/2023)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.03.2023
Začetek veljavnosti: 10.03.2023
Konec veljavnosti: 29.01.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja, Ostalo
Sklep o prenehanju dolžnosti članice in o imenovanju novega predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 3/2023)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.03.2023
Začetek veljavnosti: 20.03.2023
Konec veljavnosti: 29.01.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju novega predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Zavod za šport Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 3/2023)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.03.2023
Začetek veljavnosti: 20.03.2023
Konec veljavnosti: 29.01.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju nove predstavnice Mestne občine Ptuj v Svet zavoda Javnega zavoda za turizem Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 3/2023)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.03.2023
Začetek veljavnosti: 20.03.2023
Konec veljavnosti: 29.01.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 3/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.03.2023
Začetek veljavnosti: 20.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja