URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 1/2023

26. 1. 2023 Stanka L. (Kabinet županje) 327
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 1/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2023
Začetek veljavnosti: 27.01.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč na domu v Mestni občini Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 1/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2023
Začetek veljavnosti: 27.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 1/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2023
Začetek veljavnosti: 27.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun uporabnin in občinskih taks v Mestni občini Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 1/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2023
Začetek veljavnosti: 27.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 367 Grajenščak parcela 800/9 (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 1/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2023
Začetek veljavnosti: 27.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Dijaški dom Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 1/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2023
Začetek veljavnosti: 18.02.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 1/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2023
Začetek veljavnosti: 23.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju članov Programskega sveta podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 1/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.01.2023
Začetek veljavnosti: 23.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja, Gospodarski subjekti