Gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1 za PGD Spuhlja

331
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
2022, Aktualni mandat
Četrtna skupnost Spuhlja
57.000,00 €
Lastni projekti, Drugi viri
17.000,00 €
Zaključeno
Spuhlja 12/a
januar 2022
december 2022