Gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1 za PGD Spuhlja

844
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
2022, Aktualni mandat
Četrtna skupnost Spuhlja
57.000,00 EUR
Lastni projekti, Drugi viri
17.000,00 EUR
Zaključeno
Spuhlja 12/a
januar 2022
december 2022