Gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1 – PGD Spuhlja

123
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Četrtna skupnost Spuhlja
57.000,00 €
Lastni projekti, Drugi projekti
17.000,00 €
V teku
Spuhlja 12/a
januar 2022
december 2022