Četrtna skupnost Spuhlja

02 748 29 75
02 748 29 98
Mirjana Kocmut Pistotnik
Spuhlja 12 a, 2250 Ptuj
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Branko STRELEC
  • Podpredsednica, Dr. Nataša BELŠAK ŠEL
  • Članica sveta, Mag. Darja HARB
  • Član sveta, Dušan BEZJAK
  • Član sveta, Dr. Martin KLINC