Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora (EUP) CE23 Ptuj - ob Osojnikovi cesti - severno in za del EUP CE23 ob Potrčevi cesti severno od CE23