Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/2021

10. 3. 2021 Stanka L. (Kabinet županje) 349
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 25.03.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 25.03.2021
Konec veljavnosti: 07.08.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gledališča in muzeji
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 25.03.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi