Odlok o prenosu pravice upravljanja s premoženjem Mestne občine Ptuj mestnim in primestnim četrtim - neuradno prečiščeno besedilo (1)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva