Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2008

28. 11. 2008 153
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.11.2008
Začetek veljavnosti: 13.12.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembah Odloka o javnem redu in miru v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.10.2008
Začetek veljavnosti: 13.12.2008
Konec veljavnosti: 08.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Inšpekcijske službe
Odlok o spremembah Odloka o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov v Mestni občini (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.10.2008
Začetek veljavnosti: 13.12.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Inšpekcijske službe
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.11.2008
Začetek veljavnosti: 29.11.2008
Konec veljavnosti: 07.08.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gledališča in muzeji
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.10.2008
Začetek veljavnosti: 29.11.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Knjižnice
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.10.2008
Začetek veljavnosti: 29.11.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prenosu pravice upravljanja s premoženjem Mestne občine Ptuj mestnim in primestnim četrtim (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.10.2008
Začetek veljavnosti: 13.12.2008
Konec veljavnosti: 14.04.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Premoženje občine
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.11.2008
Začetek veljavnosti: 13.12.2008
Konec veljavnosti: 13.10.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Čiščenje, urejanje in raba javnih površin
Soglasje k spremembi cene proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.11.2008
Začetek veljavnosti: 28.11.2008
Konec veljavnosti: 22.12.2008
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o potrditvi Občinskega programa varstva okolja za Mestno občino Ptuj 2008-2013 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.11.2008
Začetek veljavnosti: 28.11.2008
Konec veljavnosti: 26.04.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Varstvo okolja
Sklep o prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.11.2008
Začetek veljavnosti: 28.11.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ulice, ceste, trgi