ODLOČBA o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 385 Podvinci parcela 1080/18

29. 1. 2024 Urša S. (Oddelek za gospodarske dejavnosti) 48
29.01.2024
Namere, odločbe, pobude
14.02.2024 do 23:59
465-04-3/99-9
29.01.2024
Urša Simonič
02/ 748 29 17