Javno naznanilo o razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del enote urejanja prostora OP08 za parcele št. 729/7, 730/7 in 730/8, vse k.o. 387 Kicar

18. 1. 2023 Snežana S. (Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju) 41
18.01.2023
Javna naznanila in razgrnitve
09.02.2023 do 23:00
0,00 €
350-9/2022
18.01.2022
Snežana Sešel
snezana.sesel@ptuj.si
02 748 29 94
18.01.2023 ob 16:00
Pripombe na javno objavo