URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 6/2024

29. 4. 2024 Stanka L. (Kabinet županje) 313
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2023 (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 6/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.04.2024
Začetek veljavnosti: 22.04.2024
Tip objave: Poročilo
Vsebina: Proračun občine
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP RO05 Ptuj - nova Žabja vas (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 6/2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2024
Začetek veljavnosti: 14.05.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)