URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2023

28. 9. 2023 Stanka L. (Kabinet županje) 214
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.09.2023
Začetek veljavnosti: 29.09.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Sklep o pripojitvi javnega zavoda Zavod za šport Ptuj in javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj k javnemu zavodu Javni zavod za turizem Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.09.2023
Začetek veljavnosti: 29.09.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju novega člana Odbora za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 8/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.09.2023
Začetek veljavnosti: 25.09.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja