Obnova dela Volkmerjeve ceste do Mestnega Vrha

85
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
2023, 2024, Aktualni mandat
Četrtna skupnost Ljudski vrt
976.618,78 €
Lastni projekti
V teku
april 2023
marec 2024