Sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah katastrska občina 401 Brstje parceli 115/3 in 122/3

22. 5. 2023 Vida B. 106
22.05.2023
Javna naznanila in razgrnitve, Objave in pozivi
06.06.2023 do 00:00
478-264/2022
Vida Bigec
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog