Javna razgrnitev Sklepa o ugotovitvi javne koristi zaradi pridobitve nepremičnin po katerih je predvidena gradnja povezovalne ceste Puhova - Rogozniška

28. 3. 2023 Vida B. 113
28.03.2023
Objave in pozivi
14.04.2023 do 00:00
478-13/2023
28.03.2023
Vida Bigec
vida.bigec@ptuj.si
02 748 29 14