Namera o prodaji solastniškega deleža nepremičnin katastrska občina 390 Mestni Vrh parceli 425/3 in 425/9

3. 3. 2023 Nina M. O. (Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem) 93
03.03.2023
Namere, odločbe, pobude
28.03.2023 do 00:00
Nina Majcen Ogrizek
02/748 29 74