Namera o prodaji solastniškega deleža nepremičnine katastrska občina 390 Mestni Vrh parcela 425/8

3. 3. 2023 Nina M. O. (Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem) 90
03.03.2023
Namere, odločbe, pobude
28.03.2023 do 00:00
Nina Majcen Ogrizek
02/748 29 74