Obvestilo o vzdrževalnih delih v javno korist na daljnovodu DV 110 kV Kidričevo - Ptuj - Formin

17. 11. 2022 Stanka L. (Kabinet županje) 64