URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022

22. 12. 2022 Stanka L. (Kabinet županje) 566
Sklep o potrditvi mandatov članom Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.12.2022
Začetek veljavnosti: 05.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.12.2022
Začetek veljavnosti: 05.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Župan in podžupan
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.12.2022
Začetek veljavnosti: 05.12.2022
Konec veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.12.2022
Začetek veljavnosti: 05.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2022
Začetek veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Odbora za finance (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2022
Začetek veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2022
Začetek veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2022
Začetek veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Odbora za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2022
Začetek veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Odbora za splošne zadeve in lokalno samoupravo (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2022
Začetek veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Komisije za odlikovanja in priznanja (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2022
Začetek veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Komisije za statut in poslovnik (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2022
Začetek veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2022
Začetek veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2022
Začetek veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2022
Začetek veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o imenovanju predstavnikov mestnega sveta ustanoviteljice v Nadzorni svet podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2022
Začetek veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju članov Uredništva medija Ptujčan (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 11/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2022
Začetek veljavnosti: 19.12.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo