URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 7/2022

29. 7. 2022 Stanka L. (Kabinet županje) 401
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 7/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.06.2022
Začetek veljavnosti: 13.08.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Razpis za redne volitve članov svetov četrtnih skupnosti v Mestni občini Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 7/2022)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 29.07.2022
Začetek veljavnosti: 29.07.2022
Tip objave: Razpis
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja