Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož izdal angleški prevod monografije Umetnost srednjega in zgodnjega novega veka (1200–1550)

6. 7. 2022 Stanka L. (Kabinet županje) 55