Pričetek del na odseku Vičava - zagotavljanje poplavne varnosti porečja Drave

15. 6. 2022 Stanka L. (Kabinet županje) 107