URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 4/2022

22. 4. 2022 Stanka L. (Kabinet županje) 303
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2021 (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 4/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2022
Začetek veljavnosti: 22.04.2022
Tip objave: Poročilo
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 4/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2022
Začetek veljavnosti: 23.04.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o potrditvi ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj v letu 2021 (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 4/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2022
Začetek veljavnosti: 19.04.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Načrti zaščite in reševanja