Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poselitveno območje P11-S6/III Rabelčja vas – zahod (''breg''), območje A - vzhod

23. 3. 2022 Snežana S. 308