Novogradnja avtobusnega postajališča – Pod gradom

379
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Četrtna skupnost Center
150.000,00 €
Lastni projekti
V teku
01.01.2022
30.11.2022