Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2021

24. 9. 2021 Stanka L. (Kabinet županje) 441
Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2021
Začetek veljavnosti: 25.09.2021
Konec veljavnosti: 23.10.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2021
Začetek veljavnosti: 09.10.2021
Tip objave: Drugo
Vsebina: Čiščenje, urejanje in raba javnih površin
Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2021
Začetek veljavnosti: 25.09.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o imenovanju nadomestnega člana različnih interesnih skupin Programskega sveta podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2021
Začetek veljavnosti: 20.09.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnika mestnega sveta ustanoviteljice v Nadzorni svet Javne službe Ptuj, d.o.o. (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2021
Začetek veljavnosti: 20.09.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja