Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2021

26. 2. 2021 Stanka L. (Kabinet županje) 366
Prenos pdf različice dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 27.02.2021
Konec veljavnosti: 23.10.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 13.03.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Malo gospodarstvo
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj parcela 4032/2 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 27.02.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o potrditvi zaprte Liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje v programskem obdobju 2021-2027 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 22.02.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda REVIVIS Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 22.02.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega socialno-varstvenega zavoda Dom upokojencev Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.02.2021
Začetek veljavnosti: 22.02.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo