Sporočilo za javnost o ukrepih ob poplavah reke Drave 7. novembra 2014 in posledicah le-teh

11. 11. 2014 48