1. redna (konstitutivna) seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

21. 10. 2014 31