Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo – redne lokalne volitve 2014

5. 8. 2014 42