Slovesen podpis pogodbe za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega sistema 3 in 5 v okviru operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja

7. 4. 2014 27