Predstavitev konceptualnih rešitev urbanistične delavnice z naslovom Estetska izhodišča za oblikovanje krožišč na Ptuju

23. 1. 2014 32