Sprejem Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN)

22. 9. 2015 57