Vabilo k javni razpravi o Osnutku Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave Mestne občine Ptuj

15. 9. 2015 49