Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja za Občinski prostorski načrt Mestne občine Ptuj

27. 3. 2015 52