Sporočilo za javnost o županovem obisku najstarejše - 102 leti stare občanke Mestne občine Ptuj Marije Dobravc

9. 1. 2015 38