Žalna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

23. 8. 2016 48