Vabilo k javni razpravi o Osnutku Pravilnika Mestne občine Ptuj o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje

19. 7. 2016 59