Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev OPPN za del območja P11-S5 Štuki-Marof

30. 5. 2016 5
PRIPONKE
Klikni tukaj za prikaz prilog