Sporočilo za javnost: Sprejem delovne skupine za pripravo Lokalnega programa za kulturo Mestne občine Ptuj za obdobje 2016–2019

14. 3. 2016 35