JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora OP07 Ptuj – suhi vodni zadrževalnik na Rogoznici

29. 11. 2017 40