Mestna občina Ptuj objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo – volitve predsednika republike

5. 9. 2017 38