OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO ZARADI POSLEDIC SUŠE 2017

24. 8. 2017 53