Obvestilo: Deaktiviranje bombe, prometne zapore

24. 7. 2017 32