Dopolnitev javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj - tretje spremembe in dopolnitve

19. 4. 2017 27