Vabilo k javni razpravi o osnutku Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj v obdobju 2017-2021

21. 2. 2017 46